Hợp tác quốc tế về đào tạo công nghệ

Kiểm định toàn diện

100% chương trình được công nhận và kiểm ngay chính nước cấp bằng, công nhận quốc tế và luôn là chương trình hàng đầu

Hỗ trợ tiếng Anh và học thuật

Học viên được hỗ trợ tiếng Anh và học thuật nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế

Học bổng và trợ phí

Các chương trình đào tạo công nghệ được hỗ trợ giảm phí thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với LectureTek

Trợ lý học tập đồng hành

Người đi làm sẽ không còn lo lắng về các mốc thời gian học tập, làm bài, nộp bài khi luôn có người đồng hành, hỗ trợ và nhắc nhớ

Tự tin nghiên cứu

Nghiên cứu cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ quốc tế không còn là khó khăn khi được sử dụng hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo và duy nhất hiện nay

Mô hình hybrid learning

Tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến nhất hiện nay với sự kết hợp giữa hệ thống trực tuyến và các bosscamp thực hành tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Dịch vụ Công nghệ cho giảng dạyMoodle | Learning Management Systems | School Management Systems

Về LectureTek

LectureTek là hệ thống hợp tác quốc tế các chương trình đào tạo về Công nghệ đồng thời triển khai các dịch vụ công nghệ cho giảng dạy.

LectureTek là đối tác của Đại học Công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM), Đại học khoa học và công nghệ Malaysia (MUST), ATHE Vương Quốc Anh, IPV6 Forum của Liên Hiệp Quốc

LectureTek không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ. Học viên học trực tiếp với đại học đối tác thông qua hệ thống kết hợp với các Workshop thực hành trên lớp trong và ngoài nước.

Các hoạt động của LectureTek

LectureTek hợp tác với Đại học công nghệ thông tin và Quản lý Poland (UITM), Đại học Khoa học và công nghệ Malaysia (MUST), Ipv6 Forum của UN để triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật cho các chương trình về Công nghệ và Công nghệ thông tin.

LectureTek triển khai hỗ trợ tiếng Anh, bố trí giảng viên hướng dẫn trong giai đoạn nghiên cứu luận án cấp độ Thạc sĩ và Tiến sĩ cho các chương trình về Công nghệ.

LectureTek triển khai các dịch vụ về công nghệ dành riêng cho Giảng dạy bao gồm thiết lập hệ thống Moodle, Hệ thống quản lý đào tạo (Learning Management Systems), Hệ thống quản lý cơ sở giáo dục (School Management Systems)

Tin tức LectureTek

LIÊN HỆ LECTURETEK

Cập nhật thông tin mới nhất về các chương trình đào tạo, các trợ phí cũng như các dịch vụ mới nhất cho ngành LectureTek

I would like to discuss: