Giới thiệu

“LectureTek tập trung duy nhất vào Giảng dạy Công nghệ và Công nghệ Giảng dạy.”
TS. Dũng Nguyễn
LecturTek Founder

0

chương trình đào tạo

0

được kiểm định

0

campus

0

quốc gia

Đối tác

Giảng dạy Công nghệ (Lecture Technology)

Kiểm định

100% chương trình được công nhận và kiểm định ngay tại quốc gia cung cấp chương trình và bằng cấp

Trợ lý học tập

Người đi làm sẽ không còn lo lắng về các mốc thời gian học tập, làm bài, nộp bài khi luôn có người đồng hành, hỗ trợ và nhắc nhớ

Hỗ trợ học thuật

Học viên được hỗ trợ tiếng Anh và học thuật nhằm vượt qua các rào cản khi làm sinh viên quốc tế

Hướng dẫn nghiên cứu

Nghiên cứu cấp độ thạc sĩ và tiến sĩ quốc tế không còn là khó khăn khi được sử dụng hệ thống hỗ trợ nghiên cứu độc đáo và duy nhất hiện nay

Học bổng và trợ phí

Các chương trình đào tạo công nghệ được hỗ trợ giảm phí thông qua hoạt động hợp tác quốc tế với LectureTek

Hybrid Learning

Mô hình đào tạo Hybrid Learning với sự kết hợp giữa hệ thống trực tuyến và các bosscamp thực hành tại Việt Nam hoặc nước ngoài

Công nghệ Giảng dạy (Technology for Lecture)

Công nghệ cho giảng dạy của LectureTek là sự kết hợp giữa phương pháp sư phạm chuyên sâu và công nghệ tiên tiến. 

  • Moodle
  • School Management Systems
  • eCollege

3 yếu tố đảm bảo hiệu quả của dự án Công nghệ Giáo dục

  • Phương pháp sư phạm
  • Công nghệ cho giảng dạy
  • Triển khai hiệu quả

Các chương trình đào tạo về Công nghệ và Công nghệ Thông tin