Chống truyền thông sai sự thật

Đối tác của LectureTek là các đại học được kiểm định và có uy tín tại quốc gia đăng ký hoạt động do đó việc bảo vệ uy tín được các đại học đối tác đặt lên hàng đầu, và đây cũng là quy trình bắt buộc của EU và các quốc gia thành viên cũng như các quy ước, quy tắc ứng xử chung khi tham gia hoạt động thương mại xuyên biên giới.

Khi xảy ra sự việc (issues) liên quan đến truyền thông mà nội dung nêu trong thông cáo báo chí (anouncement/article) là sai sự thật và/hoặc làm ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi và quyền lợi liên quan của trường đại học và các đối tác toàn cầu, trường đại học sẽ phối hợp cùng Bộ giáo dục, lãnh sự, các Cơ quan chức năng và ban ngành liên quan cùng bộ phận pháp chế để triển khai quy trình chống truyền thông sai sự thật với chi tiết phía dưới. Lưu ý, nội dung công bố tại đây chỉ là một phần chính của quy trình và được triển khai tại các quốc gia và vùng lãnh thổ mà trường đại học có đặt quan hệ hợp tác.

Những hành vi được xem là truyền thông sai sự thật

Tuyên tuyền, phát tán dưới mọi hình thức các thông tin sai lệch về

 • tính hợp pháp của trường đại học;
 • tính kiểm định và công nhận quốc tế của trường đại học
 • tính hợp pháp và quyền tham gia học tập không phân biệt tuổi tác, giới tính, địa vị xã hội, quốc gia, vùng và lãnh thổ;
 • các thông tin, hình ảnh thuộc quyền sở hữu của trường đại học, của LectureTek và đối tác và các hành vi khác xét thấy ảnh hưởng và/hoặc nguy hại đến uy tín, danh dự và quyền lợi của trường đại học, LectureTek, đối tác và sinh viên toàn cầu của trường đại học

Quy trình xử lý (áp dụng tại tất cả quốc gia)

 • Bước 1

  Hình thành đội xử lý và xác lập vi bằng

  Trường đại học hình thành nhóm xử lý sự việc, ghi nhận tất cả các thông tin liên quan, thiết lập bằng chứng, làm việc sơ bộ với các bên liên quan để chuẩn bị tiến hành xử lý

 • Bước 2

  Thông báo cho đương sự và các bên liên quan

  Thông tin về hành vi vi phạm đến đương sự, đồng thông tin đến cơ quan đại diện ngoại giao tại quốc gia mà đại học đăng ký hoạt động và đại diện cơ quan ngoại giao của nước sở tại tại quốc gia mà trường đại học đăng ký hoạt động

 • Bước 3

  Yêu cầu đương sự khắc phục thiệt hại

  Ra thông báo chính thức và yêu cầu đương sự khắc phục sự việc kèm (1) Mô tả về hành vi; (2) Bằng chứng; (3) các ước lượng thiệt hại; (4) các điều khoản đã vi phạm căn cứ các luật, quy định, công ước... mà trường đại học đã ký và/hoặc chính phủ quốc gia nước xảy ra sự việc đang áp dụng

 • Bước 4

  Theo dõi triệt để quá trình khắc phục

  Theo dõi quá trình khắc phục của đương sự và tiến hành các biện pháp kiên quyết và cứng rắn khác nếu xét thấy hành vi truyền thông sai lệch vẫn chưa được khắc phục triệt để.

Trách nhiệm miễn trừ