Trách nhiệm miễn trừ

Nhằm đảm bảo các hoạt động là hợp luật, phù hợp các quy định quốc tế cũng như đảm bảo quyền lợi của học viên, khách hàng và đối tác, LectureTek xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ với chi tiết dưới đây.

Xin vui lòng đọc kỹ thông tin này khi tham gia các chương trình hợp tác quốc tế của LectureTek cũng như các dịch vụ về công nghệ giảng dạy mà LectureTek cung cấp. Trong trường hợp chưa rõ hoặc có thắc mắc, xin vui lòng liên lạc với LectureTek.

LectureTek mong rằng học viên, khách hàng và các bên liên quan đã đọc kỹ và hiểu rõ các thông tin trong phần Trách nhiệm miễn trừ này trước khi quyết định cùng LectureTek.

Tính pháp lý của hoạt động hợp tác quốc tế

Giấy phép doanh nghiệp và Viện khoa học

LectureTek sử dụng giấy phép của doanh nghiệp (LectureTek) và giấy phép của Viện MBA (một tổ chức thành viên của LectureTek) để tiến hành các hoạt động hợp tác quốc tế

LectureTek không cấp bằng

Học viên học trực tiếp với đại học đối tác và nhận bằng từ đại học đối tác. LectureTek không cấp bằng, không ký vào bằng dưới bất kỳ hình thức nào

Học viên học trực tiếp với trường Đại học

Học viên học trực tiếp với trường đại học đối tác của LectureTek với chương trình gốc 100% với đầy đủ quyền lợi của sinh viên quốc tế

LectureTek không can thiệp vào học thuật chương trình

Học viên học trực tiếp và với chương trình gốc của các đại học đối tác. LectureTek không can thiệp vào kết quả đánh giá, khảo thí và kết quả tốt nghiệp

LectureTek không đào tạo đại học và sau đại học

LectureTek triển khai hoạt động hỗ trợ học thuật và hợp tác quốc tế nhưng không đào tạo Cử nhân, Thạc sĩ, Tiến sĩ

Không cam kết khi không có thẩm quyền

LectureTek không cam kết những nội dung mà LectureTek không có thẩm quyền bao gồm việc công nhận văn bằng tại nơi làm việc, khả năng thăng tiến, có việc làm hoặc định cư

LectureTek không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Việt Nam, giấy phép Viện khoa học số 321, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tế ENIC-NARIC cũng như quy định về truyền thông xếp hạng (Ranking) của Liên Minh Châu Âu, Châu Á và các điều khoản liên quan, LectureTek không cam kết các nội dung sau:

  • Không cam kết học là sẽ ra trường
  • Không cam kết xếp hạng hiện tại sẽ không thay đổi khi học viên ra trường
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú chỉ với bằng cấp
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng Việt Nam

LectureTek cam kết

100% chương trình kiểm định 100%
100% không phát sinh thêm chi phí 100%
100% bằng được cấp chính thức 100%
100% hưởng quyền lợi từ trường Đại học đối tác 100%

Quy trình chống truyền thông sai sự thật